Adatkezelési tájékoztató


Adatkezlési tájékoztató


Az Atyi Gázszerviz Kft. tájékoztatja a www.atyigazszerviz.hu oldal látogatóit az Atyi Gázszerviz Kft. által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

Adatkezelő
Cégnév: Atyi Gázszervíz Kft.
Székhely: 4034 Debrecen, Vadliba utca 2/A.
Levelezési cím: 4034 Debrecen, Vadliba utca 2/A.
Cégjegyzékszám: 09-09-021117
Telefon: +36 (30) 555-7285
Honlap: www.atyigazszerviz.hu

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR)

A kezelt adatok köre
Az érdeklődő telefonos megkeresésekor saját maga által közölt adatai, amik a szolgáltatás elvégzéséhez szükségesek.
Ilyen lehet például:

  • az ügyfél neve
  • a cím, ahol a szolgáltatásnyújtás történik
  • telefonszám

Az adatkezelés célja
Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Atyi Gázszerviz Kft. abból a célból kezeli, hogy a megkeresés tárgyára reagáljon, az érdeklődőket a szolgáltatásairól tájékoztassa, esetleg ajánlatot tegyen, és a megrendelt szolgáltatást maradéktalanul teljesíteni tudja. Az Atyi Gázszerviz Kft. az adatokat nem értékesíti, vagy adja tovább harmadik személynek.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az adatok tulajdonosának hozzájárulása, hiszen Önként veszi fel velünk a kapcsolatot.
Szolgáltatás megrendelése esetén szerződéses jogviszony jön létre, ez képezi az adatkezelés jogalapját.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a megkeresés napján kezdődik és az adatok tulajdonosának törlési kérelméig tarthat, de legkésőbb a szolgáltatás teljesítését követően törlésre kerül.

Az érintettek jogai
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Atyi Gázszerviz Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!


Sütik